Chauffeur wegvervoer 25671

Nieuwsbericht

Chauffeur wegvervoer 25671

20 september 2021

In Praktijkbeoordelen staat de ontwikkelingsgerichte omgeving klaar. Je kunt nieuwe groepen aanmaken. Een praktijkperiode kan klaargezet worden. Metingen -zelfevaluatie student en voortgangsmeting praktijkopleider- kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is de ontwikkelgroep gestart met de ontwikkeling van de nieuwe exameninstrumenten.
Naar verwachting komt het examenplan nagenoeg overeen met het huidige examenplan. Alleen werkproces B1K1W4 Handelt bij incidenten is komen te vervallen. In de volgende bijeenkomst staan de opdrachten centraal. Daarna kunnen alle uitwerkingen aangeboden worden ter vaststelling. De bijeenkomst van de vaststellingscommissie is gepland op 6 oktober.