Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Update examenbank

Nieuwsbericht

Update examenbank

30 januari 2018

De vaststellingscommissies van ESTEL hebben de afgelopen bijeenkomsten weer een aantal exameninstrumenten vastgesteld.
De volgende producten zijn beschikbaar in de examenbank:

  • Proeve van bekwaamheid assistent logistiek
  • Proeve van bekwaamheid touringcarchauffeur/reisleider
  • Exameninstrumenten bij de nieuwe kwalificatiedossiers goederenvervoer en personenvervoer.
  • Kennisexamen transport manager transport en logistiek
  • Kennisexamens logistiek en management logistiek supervisor

Daarnaast heeft een aantal producten een inhoudelijke wijziging ondergaan. De wijzigingen zijn bijgehouden in het wijzigingsoverzicht. Het versienummer van deze producten is opgehoogd.