Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Theorie-examens Logistiek Supervisor

Nieuwsbericht

Theorie-examens Logistiek Supervisor

3 juni 2019

In de periode mei/juni 2019 worden door de ontwikkelgroep Logistiek Supervisor de items van de beschikbare theorie-examens gescreend. Daar waar nodig worden tekstuele of inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. De verwachting is dat de aanpassingen verwerkt zijn met ingang van het schooljaar 2019-2020.