Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Onderhoud en beheer 2017

Nieuwsbericht

Onderhoud en beheer 2017

11 september 2017

In de zomerperiode heeft ESTEL onderhoud uitgevoerd op al haar exameninstrumenten. De instructie voor de beoordelaar is aangescherpt en de beoordelingsmix is uitgebreid met theorie. Dit naast de reeds bestaande beoordelingsvormen observatie, bewijs en mondeling. De instructie voor de student is aangepast op de beoordelingsmix die voorkomt in de kwalificatie. Alle documenten die in onderhoud zijn geweest, zijn vervangen op de examenbank. Ga je examineren? Haal altijd het instrument van de examenbank af, zodat je de nieuwste versie gebruikt!