Nieuwe productoverzichten

Nieuwsbericht

Nieuwe productoverzichten

24 april 2019

Op de website van ESTEL zijn nieuwe productoverzichten gepubliceerd. In de productoverzichten wordt nu gewerkt vanuit het crebo van een kwalificatie. De verwijzing naar de cohorten is niet meer van toepassing. Zo worden nieuwe inzichten, die leiden tot de verbetering van een exameninstrument, voor iedereen verwerkt. Dit wordt vanaf het nieuwe schooljaar ook verwerkt in de exameninstrumenten op de examenbank.

In de nieuwe productoverzichten staan alle examens overzichtelijk bij elkaar. Binnenkort worden daar ook de beroepsgerichte taalexamens aan toegevoegd. Voor zover de examens nog niet beschikbaar zijn, is aangegeven wanneer die examens beschikbaar komen. Daarmee is het productoverzicht voor de komende tijd tevens de opleverplanning.

Levert de opleverplanning problemen op voor de examinering op uw school? Laat dat dan in elk geval weten via [email protected].