Nieuwe exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Nieuwe exameninstrumenten

3 juni 2019

De onderstaande examenopdrachten zijn nieuw opgeleverd:

 • Theorie-examen Financiële administratie voor Kapitein Binnenvaart
 • Versie 2 casusopdracht Cargo voor SMBW
 • Versie 2 theorie-examen scheepsbouw en stabiliteit OL voor
  Koopvaardij/SW5
 • Proeve van bekwaamheid Storing oplossen ML voor Koopvaardij/SW5
 • Casusopdracht Reisvoorbereiding ML N3 voor Koopvaardij/SW5
 • Casusopdrachten + proeve ladingbehandeling Cargo ML niveau 3 voor
  Koopvaardij
 • Proeve Varen ML voor SW5
 • Verantwoordingsdocument Scheepswerktuigkundige Waterbouw
 • Simulatiemateriaal logistiek teamleider voor het begeleiden van
  medewerkers
 • Simulatiemateriaal logistiek supervisor voor het werkoverleg,
  personeelsmanagement en onderhouden relatie

Ze zijn te downloaden uit de examenbank van ESTEL.