Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Nieuwe exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Nieuwe exameninstrumenten

6 februari 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de examenbank van ESTEL:

Maritiem officier:

  • Versie 2 Theorie-examen stabiliteit ML niveau 3
  • Versie 2 Casusopdracht wetgeving en milieu niveau 3
  • Versie 2 Theorie-examen stabiliteit ML niveau 4
  • Versie 2 Casusopdracht navigatie ML (theoretisch) niveau 4

Manager transport en logistiek:

  • Versie 2 Casusopdracht distributiecentrum