Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Nieuwe exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Nieuwe exameninstrumenten

18 december 2019

De volgende exameninstrumenten zijn beschikbaar via de examenbank van ESTEL:

  • Versie 1 Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N4 – Maritiem officier
  • Verantwoordingsdocument SW6 1v2
  • Proeve Visserijtaken voor de pelagische vismethode – S4