Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Nieuw beschikbaar

Nieuwsbericht

Nieuw beschikbaar

3 juli 2019
  • Theorie-examen Laden en lossen versie 2_Schipper Binnenvaart
  • Casusopdracht technisch marine engineering ML niveau 3 versie 1 & 2
  • Proeve Selecteren leveranciers_Kapitein Binnenvaart