Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Luchtvrachtspecialist (LVS) en Aviation Operations Officer (AOO)

Nieuwsbericht

Luchtvrachtspecialist (LVS) en Aviation Operations Officer (AOO)

3 juni 2019

Met vertegenwoordigers van STC wordt er afgestemd over de ontwikkeling van examens voor de uitstromen LVS en AOO. Als eerste worden de examenplannen en verantwoording opgesteld. Op basis hiervan worden de examenopdrachten en beoordelingsformulieren opgeleverd. De intentie is om het materiaal bij de eerstvolgende valideringscommissie van september 2019 aan te bieden ter validering.