Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Gewijzigde exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Gewijzigde exameninstrumenten

8 oktober 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het Wijzigingsoverzicht via de Examenbank van ESTEL:

Binnenvaart:

  • Variant 1 Vaarreglementen 1v3 – Schipper Binnenvaart

Maritiem officier:

  • Verantwoordingsdocumenten Maritieme Waterbouw 1v3
  • Theorie-examen Scheepsbouw en Stabiliteit 1v5 – SMBW
  • Theorie-examen Scheepsbouw en Stabiliteit 1v6 – SW6