Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Gewijzigde exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Gewijzigde exameninstrumenten

31 maart 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het Wijzigingsoverzicht via de Examenbank van ESTEL:

Chauffeur wegvervoer:

  • Casusopdrachten (casus over het routeplan)

SW6

  • Proeve Netten boeten (Examenbijlagen en Voorschriften 1v2)

Maritiem officier

  • Verantwoordingsdocument MOas 1v4
  • Verantwoordingsdocument STas 1v4
  • Verantwoordingsdocument STks 1v4
  • Verantwoordingsdocument ST-Wks 1v4
  • Verantwoordingsdocument SCHWwb 1v2
  • Verantwoordingsdocument STwb 1v2