Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Beschikbaarheid nieuwe examens

Nieuwsbericht

Beschikbaarheid nieuwe examens

6 juli 2017

Medio juni heeft de vaststellingscommissie van ESTEL weer diverse exameninstrumenten vastgesteld. Voor de kwalificaties touringcarchauffeur/reisleider en planner wegtransport zijn nieuwe exameninstrumenten beschikbaar. Daarnaast zijn de examenopdrachten voor de keuzedelen opslag gevaarlijke stoffen en intern transport & onderhoud grote voertuigen vastgesteld. Alle vastgestelde exameninstrumenten zijn beschikbaar in de examenbank.