Terugkoppeling ExamenAdviesCommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling ExamenAdviesCommissie (EAC)

31 maart 2020

Op 11 maart is de Examenadviescommissie weer bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • Tijdens de bestuursbijeenkomst in december is besloten dat de vaststellingsprocedure anders wordt ingericht; het bedrijfsleven neemt voortaan deel aan de ontwikkelgroepen en niet langer aan de vaststellingscommissies. Hiervoor is een nieuwe procedure uitgeschreven te vinden in het Kwaliteitshandboek van ESTEL (zie de examenbank). De nieuwe procedure is vastgesteld door de EAC.). De nieuwe procedure is vastgesteld door de EAC.
  • Er zijn nieuwe vaststellingsformulieren ontwikkeld. Op verzoek van de EAC worden deze nieuwe formulieren nog geëvalueerd door de vaststellingscommissies.
  • Op advies van de EAC is een procesbeschrijving opgenomen in het Kwaliteitshandboek van ESTEL over ontwikkelverzoeken.
  • Vanuit meerdere scholen is de wens geuit voor de mogelijkheid van een cijfer per exameninstrument. Op verzoek van de EAC wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor het wijzigen van de beoordelingssystematiek van ESTEL.