Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

20 december 2021

Op 17 november is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • Naar aanleiding van inventarisaties is een onderhoudsplan opgesteld voor de taalexamens. De EAC is akkoord met dit onderhoudsplan als nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd.
  • De Opleverplanning 2022 is voorgelegd aan de EAC. Zij is hiermee akkoord. De EAC adviseert om de examenplannen voortaan specifiek op te nemen in de opleverplanning.
  • De EAC is akkoord met het voorstel om de deadlines voor het evalueren van de commissies van ESTEL te verplaatsen.
  • De EAC heeft enkele adviezen gegeven met betrekking tot het toekennen van bepaalde instellingsrechten in Remindo, waardoor gebruikers meer informatie te zien krijgen. Daarnaast wordt ook Examenservices-breed nog gekeken naar de instellingen in Remindo.
  • De EAC is akkoord met het toevoegen van een tekst aan het Kwaliteitshandboek examinering over certificering van de digitale systemen van ESTEL.
  • Bij de certificering van ESTEL afgelopen zomer zijn door Hobéon enkele wijzigingen voorgesteld. De EAC is akkoord met de voorgestelde wijzigingen die nu staan beschreven in het Kwaliteitshandboek Examinering van ESTEL. Het gaat om het uitbreiden van de tekst over de beoordelingsformulieren en het uitbreiden van de tekst over de ontwikkelgroepen.
  • Helaas zijn er nauwelijks aanmeldingen gekomen voor het project Anders examineren. Er is voorgesteld om niet langer een eigen projectgroep Anders examineren binnen ESTEL op te richten, maar deel te nemen aan het Examenservices-brede project Anders examineren.