Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

11 oktober 2021

Op 8 september is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • De EAC adviseert om voortaan ook apart de Examenplannen op te nemen in de producten die ESTEL levert. Op deze wijze wordt de school op tijd geïnformeerd over de examenmix. In een later stadium wordt dit Examenplan dan verwerkt in het op te stellen Verantwoordingsdocument.
  • De EAC is akkoord met het aangeleverde Plan van Aanpak voor ‘Anders examineren’. Dit betekent dat een Expertgroep wordt opgericht die vervolgens helder gaat krijgen wat de ‘andere manier van examineren’ zou kunnen/moeten zijn.
  • De EAC adviseert om voor het dossier Maritiem Officier in het Verantwoordingsdocument van de kwalificatie de verschillen tussen niveau 3 en niveau 4 op te nemen.
  • De EAC is akkoord om voor het dossier Maritiem Officier wat betreft de nautische kerntaak af te wijken van de wegingsafspraken die normaliter gelden binnen ESTEL. Dit betekent dat de onderdelen Navigation, Cargo en Control binnen deze kerntaak alle drie even zwaar wegen, onafhankelijk van de examen- en beoordelingsvormen. Voor het gewijzigde Verslag kerntaak adviseert de EAC een invulinstructie.
  • De EAC adviseert om een tekst op te nemen in het Kwaliteitshandboek m.b.t. de certificering van de technische systemen waarvan ESTEL gebruikmaakt.
  • De EAC is akkoord met het voorstel om n.a.v. het tevredenheidsonderzoek de uitkomsten te presenteren tijdens de Deelnemersraad op 19 november en om vervolgens een werkgroep te formeren (met eventueel 1 of twee leden vanuit de EAC) om daarmee de belangrijkste speerpunten vanuit het tevredenheidsonderzoek op te pakken.