Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

30 maart 2021

Op 24 februari is de Examenadviescommissie weer bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • In verband met de nieuwe ontwikkelopdracht voor taalexamens is er een Handreiking losse taalexamens ontwikkeld. De EAC heeft deze handreiking vastgesteld. De Handreiking losse taalexamens is beschikbaar via de examenbank van ESTEL. Ook het standaardformulier voor de taalexamens Spreken is vastgesteld. Voor de deelvaardigheden Schrijven en Gesprekken voeren zijn de standaardformulieren nog in ontwikkeling. De receptieve vaardigheden (Luisteren en Lezen) worden digitaal geëxamineerd.
  • In het kader van de pdca-cyclus worden alle commissies van ESTEL geëvalueerd. Hiervoor is een implementatievoorstel opgesteld. De EAC heeft positief geadviseerd over dit plan.
  • Daarnaast zal een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd onder de deelnemers van ESTEL. Hiervoor zijn een Plan van Aanpak en een vragenlijst ontwikkeld. Ook het Plan van Aanpak is positief bevonden door de EAC. De vragenlijst heeft nog enkele aanpassingen nodig, zodat deze praktischer kan worden ingezet.