Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Examenadviescommissie 27 mei

Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 27 mei

17 juni 2020

Op 27 mei is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren gekomen:

 • Er zijn nieuwe vaststellingsformulieren ontwikkeld. Deze zijn vastgesteld.
 • Het Kwaliteitshandboek examinering is herzien.
  • De procesbeschrijving met betrekking tot het aanleveren van feedback is aangepast.
  • Een procesbeschrijving met betrekking tot de vaststellingsprocedure voor eerder vastgestelde exameninstrumenten is toegevoegd.
 • Het versiebeheer wordt gewijzigd. De documenten die gezamenlijk bij elkaar horen (bijvoorbeeld een theorie-examen en correctiemodel) worden gezamenlijk opgehoogd wanneer wijzigingen plaatsvinden. Daarnaast wordt de term ‘Versie’ in de titel (dit zie je vooral bij theorie-examens) vervangen door de term ‘Variant’.
 • Taalexamens worden niet gekoppeld aan een kerntaak in het document ‘Verslag kerntaak’.
 • Alle ‘Verslagen kerntaak’ worden niet gekoppeld in één document.
 • De instructie voor kaderexamens (document ‘Voorschriften’) wordt niet uitgebreid.
 • Voor de proeve Cargo ML (praktisch) mag bij hoge uitzondering worden afgeweken van de beoordelingssystematiek van ESTEL.
 • De huidige beoordelingssystematiek blijft gehandhaafd wanneer sprake is van de beoordelingsvorm ‘Bewijs’.
 • Het onderhoudsplan voor de zomer is vastgesteld.
 • Scholen worden ondersteund bij de overstap van Teletoets naar Remindo.