Tevredenheidsmeting

De relaties van ESTEL hebben een link naar de tevredenheidsmeting van ESTEL ontvangen. Heb je de tevredenheidsmeting nog niet ingevuld? Dan hierbij het verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. Heb je de tevredenheidsmeting niet ontvangen? Stuur dan een e-mail aan info@stichtingestel.nl. Dan sturen wij de link toe. Heb je de tevredenheidsmeting al retour gestuurd…hartelijk dank! Wij  verwerken de resultaten en houden je op de hoogte van de uitkomsten.

Uitgelicht kwaliteitshandboek Vaststellen – Inrichting proces van vaststellen

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek Vaststellen – Inrichting proces van vaststellen

15 december 2020

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze nieuwsbrief gaan we in op het vaststellingsproces van exameninstrumenten. Hierbij gaat het om de taken die horen bij de vaststeller en de procedure die wordt gevolgd om kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen.  

Inrichting proces van vaststellen
De uitvoeringsorganisatie levert een voorzitter voor de Vaststellingscommissie. De voorzitter is strikt in het volgen van de 7 stappen van het vaststellingsproces zoals beschreven bij paragraaf 5.1 in het kwaliteitshandboek. De voorzitter neemt de verantwoordelijkheid voor een juist verloop van dit proces en benadrukt het belang van kwaliteit van examens. 

Het proces van vaststellen is zo ingericht dat de vaststellingscommissie een onafhankelijke positie inneemt en exameninstrumenten zorgvuldig vaststelt. Dit is op de volgende wijze gerealiseerd:

 • De kwaliteit van de leden van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door een aanstelling op basis van een intakegesprek.
  • door het volgen van de training Beroepsgerichte examens vaststellen.
    
 • De integriteit van de leden van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door aanstelling en ontslag door het bestuur.
  • door een geheimhoudingsplicht over de exameninstrumenten; de onderwijsinstelling organiseert zelf de geheimhouding.
  • door een maximale zittingstermijn van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van maximaal drie jaar.
    
 • De onafhankelijkheid van de vaststellingscommissie wordt geborgd:
  • door uitsluiting van deelname aan de ontwikkelgroep.
  • door het principe van gekruist vaststellen (een ontwikkelaar is geen lid van de vaststellingscommissie en andersom).
  • door het hanteren van vaststellingsformulieren.
    
 • Een vaststellingsbijeenkomst kan alleen doorgang vinden wanneer minimaal 3 leden aanwezig zijn.
   
 • Het functioneren van de vaststellingscommissie wordt jaarlijks geëvalueerd.