Op de pagina Kwaliteit staat het rapport van Hobéon voor de certificering van ESTEL als examenleverancier voor het mbo. Ook de bijlage met de rapportage over de organisatie-audit staat hier.

 

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Tevredenheidsonderzoek

Nieuwsbericht

Tevredenheidsonderzoek

25 mei 2021

In april is onder de contactpersonen van ESTEL via mail de tevredenheidsmeting uitgezet. Via verschillende communicatiekanalen zijn de contactpersonen geïnformeerd. In totaal zijn er 87 reacties ontvangen op de 250 verstuurde mails. Op de mogelijkheid bij de vragen voor opmerkingen of suggesties zijn meerdere reacties binnen gekomen.

Op dit moment worden de uitkomsten verwerkt en wordt een verbeterplan uitgewerkt. Dit wordt met het bestuur en de examenadviescommissie besproken. In september/oktober wordt er een sessie voor gebruikers van ESTEL georganiseerd. Daarin worden de uitkomsten besproken en afgestemd over door te voeren verbeteringen.