Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Klanttevredenheidsonderzoek

Nieuwsbericht

Klanttevredenheidsonderzoek

31 januari 2017

Deze maand verstuurt ESTEL een link naar een digitale enquête. Dit om de tevredenheid van de leden te meten. Het is belangrijk om deze enquête in te vullen. Op die manier krijgt het bestuur een goed beeld van wat er de komende periode verbeterd moet worden. In maart zijn de resultaten beschikbaar.