Hercertificering examenleverancier ESTEL

Nieuwsbericht

Hercertificering examenleverancier ESTEL

11 oktober 2021

Het huidige certificaat ‘Gecertificeerd examenleverancier’ van ESTEL is inmiddels verlopen. Aan Hobéon is de opdracht verstrekt om een nieuwe certificering uit te voeren. In de afgelopen periode heeft Hobéon een product- en procesaudit uitgevoerd. Deze zijn afgerond en de bevindingen zijn verwerkt in een rapportage. Deze ligt nu intern bij Hobéon ter goedkeuring. De verwachting is dat ESTEL voor de komende drie jaar wederom een gecertificeerde examenleverancier is. Zodra het nieuwe certificaat is ontvangen wordt dit gepubliceerd.