Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Praat mee bij de deelnemersraad!

Nieuwsbericht

Praat mee bij de deelnemersraad!

29 juni 2016

ESTEL vindt het belangrijk dat de deelnemende scholen invloed hebben op het gevoerde beleid. Daarvoor is de deelnemersraad een belangrijk overlegorgaan. Noteer de eerstvolgende datum alvast in je agenda of attendeer je opleidingsmanager of directeur erop. De eerstvolgende datum is:
6 oktober van 13:30 tot 15:30!