Deelnemersraad

Nieuwsbericht

Deelnemersraad

25 november 2021

Hierbij de terugkoppeling van de deelnemersraad van 19 november.

Actiepunten 
De deelnemers kunnen zich vinden in het voornemen een instellingsvertegenwoordiger per school in te stellen. ESTEL gaat dit inregelen.

Adviezen
Activiteitenplan  en opleverplanning 2022
De deelnemersraad adviseert het bestuur om het activiteitenplan en opleverplanning 2022 conform het concept vast te stellen. Dit wordt voorgelegd ter vaststelling door bestuur in de bestuursvergadering van 3 december aanstaande. Het bestuur moet een besluit nemen over wat er in 2022 opgepakt kan worden. Dit is afhankelijk van beschikbare budget en beschikbare capaciteit.

Tevredenheidsmeting 
Er zijn drie speerpunten die ESTEL oppakt:

 • Verbeteren afstemming met de scholen.
  • Invoeren rol instellingsvertegenwoordiger voor alle sectoren.
  • De instellingsvertegenwoordiger is namens de school het 1ste aanspraakpunt voor ESTEL.
 • Afstemmen over opmerkingen over de producten van ESTEL
  • De deelnemersraad adviseert het bestuur om de verbeterpunten uit het tevredenheidsonderzoek uit te voeren en daarvoor een werkgroep kwaliteit in te richten.
 • Monitoren verwerking binnen gekomen vragen ed. via mail.
  • Hiervoor werkt ESTEL sinds kort met Topdesk. Dit is een programma waar het verloop van een vraag ed. wordt vastgelegd.

Mededeling 
ESTEL is opnieuw gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo. Die certificering geldt voor drie jaar. Op dit moment wordt het stelsel van valide examens geëvalueerd door de stichting VEMBO. De uitkomsten worden naar verwachting begin 2022 voorgelegd aan de leden van de MBO Raad en de NRTO.