Deelnemersraad 17 mei 2019

Nieuwsbericht

Deelnemersraad 17 mei 2019

3 juli 2019

Van de verschillende onderwijsinstellingen die deelnemen aan ESTEL waren 20 vertegenwoordigers aanwezig. Er waren ook leden van examencommissies aanwezig. De actie- en besluiten van de vorige bijeenkomst werden doorgenomen en van een reactie of toelichting voorzien.

Tijdens de Deelnemersraad van 17 mei 2019 is uitgebreid gesproken over de samenwerking van de scholen en ESTEL bij het vaststellen van de examens. Aanleiding waren situaties waarbij door ESTEL vastgestelde examens daarna door examencommissies van scholen werden afgekeurd.

Uit de bespreking door de Deelnemersraad zijn de volgende voorstellen voortgekomen:

 • Blanco tegenlezers inschakelen.
 • Vakinhoudelijke tegenlezers inschakelen.
 • Ontwikkelaars inzage geven in het definitief vast te stellen examen.
 • Gemeenschappelijke vaststelling door scholen en ESTEL.
 • Ontwikkelgroep betrekken bij vaststelling binnen ESTEL.

Deze voorstellen worden voorgelegd aan de Examenadviescommissie van ESTEL.

 

Aanvullende opmerkingen:

 • Voor een aantal opleidingen is er bij het ontwikkelen van examens nog te veel
  afhankelijkheid van te weinig scholen. Dat maakt de resultaten kwetsbaarder.
 • De Inspectie laat ruimte voor verbeteracties en oordeelt niet meteen ‘onvoldoende’ wanneer een examen niet 100% op orde is. Uiteraard moeten de verbeteracties dan wel duidelijk worden toegelicht. Fouten kunnen dan worden benoemd als verbeterpunten en de examencommissie kan daarover een verklaring toevoegen.
 • Uit ervaring is gebleken dat docenten soms de versies van Sharepoint halen en die aanbieden ter examinering of aan de Examencommissie van de school. Oftewel, er raken examens in omloop die nog niet zijn vastgesteld door de Vaststellingscommissies van ESTEL.
 • Bij enkele logistieke-kwalificaties N4 worden niveauverschillen ervaren in vergelijking met andere sectoren. Deze niveauverschillen worden tijdens de ontwikkelbijeenkomsten opgepakt en besproken.
 • Examens met fouten die door de uitvoeringsorganisatie eenvoudig kunnen worden hersteld, hoeven niet opnieuw te worden voorgelegd aan de ontwikkelgroep en Vaststellingscommissie.

De activiteiten in het Jaarplan 2019 en de begroting 2019 werden doorgenomen. Op de website van ESTEL zijn ‘nieuwe’ aangepaste productoverzichten inclusief opleidingsplanning opgenomen. Er werd een uitleg gegeven over de vernieuwde opzet. Hierop werd positief gereageerd door de deelnemers.