Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Deelnemersraad 1 november 2019

Nieuwsbericht

Deelnemersraad 1 november 2019

30 oktober 2019

Op 1 november vergadert de deelnemersraad van ESTEL. Op de agenda staat onder meer de ontwikkelagenda voor 2020, geïntegreerde taalexamens (zie ook andere berichten in deze nieuwsbrief) en jaarplan en begroting 2020.