Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Contact

     

     

     

    Kamer van Koophandel: Stichting Examenservice Transport en Logistiek is geregistreerd in het handelsregister onder dossiernummer 62031287.