Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Website

Van Teletoets naar RemindoToets

28 augustus 2020

Voor de digitale afname van examens stapt ESTEL per 1 september 2020 over van Teletoets naar RemindoToets. Met...

Oproep vaststellers voor geïntegreerde taalexamens

2 december 2019

Nu we zijn gestart met de ontwikkeling van de geïntegreerde taalexamens hebben we daarvoor ook vaststellers...

Praktijkbeoordelen.nl

2 december 2019

Praktijkbeoordelen.nl kan ook ingezet worden bij het afnemen van examens. Het proces van examinering wordt dan...

Uitgelicht kwaliteitshandboek: Ontwerpen

2 december 2019

Hoofdstuk 3 in het kwaliteitshandboek beschrijft de processtap Ontwerpen van stichting ESTEL. Deze processtap bevat de...

Nieuwe producten in de examenbank

2 december 2019

Verantwoordingsdocumenten 1v1 – WaterbouwSchiemanswerkzaamheden - WaterbouwBaggerpomp praktijk basis (leidinggevende rol) - WaterbouwPlan van aanpak baggerproject (leiden...

Ontwikkelagenda 2020

2 december 2019

Voor 2020 heeft ESTEL een ontwikkelagenda en onderhoudsplan opgesteld. Deze...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek: Onderhouden en Beheren

23 september 2019

Hoofdstuk 7 in het Kwaliteitshandboek examinering gaat over 'onderhouden en beheren'. Immers wanneer de examens ingezet...

Ontwikkelbijeenkomst 2 oktober 2019: Logistiek medewerker en logistiek teamleider

17 september 2019

De examens voor de kwalificaties Logistiek medewerker en logistiek teamleider zijn de afgelopen jaren nauwelijks aangepast....

Taalexamens geïntegreerd en herhaalde oproep (taal)docenten

3 juni 2019

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben aangekondigd, heeft het bestuur van ESTEL besloten om beroepsgerichte taalexamens geïntegreerd...

Veiligheid website

17 november 2017

In de nieuwsbrief van mei 2017 informeerden wij jullie dat de website van ESTEL was gebouwd in een...

TeleToets

15 maart 2017

De lees- en luisterexamens (receptieve vaardigheden) bieden we aan via het digitale afnamesysteem TeleToets. TeleToets is een web-based...

Belangrijke data

30 augustus 2016

Ook dit schooljaar vinden er vanuit ESTEL weer verschillende bijeenkomsten plaats. In de agenda vind je...

Website ESTEL live!

1 september 2015

Vanaf 1 september is de website van ESTEL live! Op de site vinden bezoekers alle informatie over organisatie, bijeenkomsten...