Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Vrijstellingen

Vrijstelling CCV

10 maart 2016

ESTEL onderzoekt hoe de vrijstelling voor het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen op basis van...