Categorie: Ontwikkelnetwerk

Ontwikkelleden Manager Transport en Logistiek gezocht!

25 mei 2021

ESTEL is op zoek naar nieuwe ontwikkelleden voor de examens van Manager Transport en Logistiek (MTL). Als lid...

Ontwikkelgroep Binnenvaart

25 mei 2021

Op 18 mei is de ontwikkelgroep Binnenvaart bij elkaar gekomen. We zijn aan de slag gegaan met Variant...

Onderwijsnetwerk transport en logistiek

17 juni 2020

Aansluitend op het onderwijsnetwerk transport en logistiek heeft er een overleg met ESTEL plaatsgevonden. De ervaringen met het...

Ontwikkelgroep logistiek supervisor

18 december 2019

Heb je belangstelling om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van instrumenten voor de uitstroom logistiek supervisor?...

Heeft u de ontwikkelagenda 2020 van ESTEL al gezien?

18 december 2019

Voor 2020 heeft het bestuur van ESTEL de ontwikkelagenda vastgesteld. Op verzoek van veel deelnemers wordt er vooral...

Ontwikkelbijeenkomsten geïntegreerde taalexamens

23 september 2019

Inmiddels hebben de eerste ontwikkelbijeenkomsten plaatsgevonden voor geïntegreerde taalexamens voor de Logistieke en de Maritieme...

Ontwikkelbijeenkomst MTL

5 september 2019

Vanuit de ontwikkelgroep MTL is aangegeven om de examen- en beoordelingsmix te herzien. Op 25 september...

2 oktober 2019: Logistiek medewerker en logistiek teamleider

5 september 2019

De examens voor de kwalificaties logistiek medewerker en logistiek teamleider zijn de afgelopen jaren nauwelijks aangepast....

Ontwikkelnetwerken

30 januari 2018

ESTEL ontwikkelt examens vóór en dóór het beroepsonderwijs. In nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en examenontwikkelaars brengen we...

Ontwikkelnetwerken

30 januari 2018

Om examens tijdig beschikbaar te kunnen stellen, is een goede samenwerking en inzet van alle deelnemers noodzakelijk. Voor...

Update ontwikkelen nieuwe kwalificaties bij de sectoren van ESTEL

11 september 2017

In de vorige nieuwsbrief hebben wij bericht dat ESTEL exameninstrumenten gaat ontwikkelen bij kwalificaties van onderstaande dossiers; Maritieme...

Ontwikkelnetwerk Planner wegtransport

13 december 2016

Momenteel zijn er voor de kwalificatie planner wegtransport nog geen examens beschikbaar. Graag willen we als ESTEL een...

Ontwikkelnetwerk Logistiek van start

23 november 2015

Op 25 november komt het Ontwikkelnetwerk Logistiek voor het eerst bij elkaar. De volgende scholen nemen daaraan deel:...

Oproep voor Ontwikkelnetwerk Logistiek

30 april 2015

Voor de (door)ontwikkeling van de examens voor Logistiek zijn we op zoek naar enthousiaste docenten die hun steentje...