Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Kwaliteit

Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – Verslag kerntaak

6 februari 2020

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige nieuwsbrief hebben we de beoordelingssystematiek...

Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – beoordelingssystematiek

18 december 2019

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige nieuwsbrief hebben we het ontwerpproces...

Uitgelicht Kwaliteitshandboek: Onderhouden en Beheren

23 september 2019

Hoofdstuk 7 in het Kwaliteitshandboek examinering gaat over 'onderhouden en beheren'. Immers wanneer de examens ingezet...

Kwaliteitshandboek examinering

5 september 2019

In het kwaliteitshandboek examinering van ESTEL is de visie op examinering beschreven. Het begint met een...

Zomeronderhoud instrumenten 2018

3 oktober 2018

ESTEL verzamelt het hele jaar wijzigingsverzoeken én verbeteringen. Tijdens het zomeronderhoud in de maand augustus worden deze verzoeken...

ESTEL is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018

ESTEL heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de certificerende...