Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Koopvaardij

Koopvaardij: uitstel voor de ontwikkeling van één examenplan

24 april 2019

Begin 2018 hebben de opleidingsmanagers voor de Koopvaardij-opleidingen overlegd over de situatie waarbij vanuit ESTEL twee verschillende examenplannen...

Terugkoppeling managementbijeenkomst Koopvaardij

5 juni 2018

Op 19 februari vond overleg plaats over de situatie binnen ESTEL waarin 2 verschillende examenplannen in ontwikkeling zijn...