Categorie: Examenbank

Gewijzigde exameninstrumenten

31 oktober 2022

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Gewijzigde exameninstrumenten

28 september 2022

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

28 september 2022

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de Examenbank van ESTEL: Proeve Visserijtaken MOASN_V KDvanaf2021 Proeve Visserijtaken...

Gewijzigde exameninstrumenten

30 maart 2021

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

30 maart 2021

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de Examenbank van ESTEL: Geïntegreerd taalexamen Aanmelden bij de losplaats...

Gewijzigde exameninstrumenten

8 oktober 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Gewijzigde exameninstrumenten

28 augustus 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

28 augustus 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de Examenbank van ESTEL:   Maritiem officier Variant 3 Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N3 - 1v1 ...

Gewijzigde exameninstrumenten

12 mei 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

12 mei 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de examenbank van ESTEL: Matroos Binnenvaart: Verantwoordingsdocument Matroos Binnenvaart KDvanaf2019 1v1 Proeve...

Gewijzigde exameninstrumenten

31 maart 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

31 maart 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de examenbank van ESTEL: Manager transport en logistiek: Verantwoordingsdocument cohort vanaf 2020. Keuzedelen: ...

Gewijzigde exameninstrumenten

6 februari 2020

De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de examenbank van ESTEL. De desbetreffende wijzigingen zijn te vinden in het...

Nieuwe exameninstrumenten

6 februari 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de examenbank van ESTEL: Maritiem officier: Versie 2 Theorie-examen stabiliteit ML niveau...

Nieuwe exameninstrumenten

18 december 2019

De volgende exameninstrumenten zijn beschikbaar via de examenbank van ESTEL: Versie 1 Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) N4 –...

Nieuw beschikbare exameninstrumenten

30 oktober 2019

De volgende exameninstrumenten zijn beschikbaar op de examenbank: Proeve Navigatie ML (praktisch) N4Theorie-examen...

Examenproducten

23 september 2019

Nieuw beschikbaar Versie 2 Casusopdracht Navigatie ML (theoretisch) ...

Onderhoud en beheer zomer 2019

5 september 2019

Vanuit de gebruikers van ESTEL is afgelopen schooljaar feedback ontvangen met betrekking tot de exameninstrumenten van...

Herinnering aandragen vertegenwoordigers van de Examenbank en Teletoets

5 september 2019

We hebben nog niet van alle deelnemers een reactie mogen ontvangen op de oproep in...

Nieuw beschikbaar

3 juli 2019

Theorie-examen Laden en lossen versie 2_Schipper Binnenvaart Casusopdracht technisch marine engineering ML niveau 3 versie 1 &...

Handboek examinering beschikbaar

3 juli 2019

De Examenadviescommissie heeft recent het Kwaliteitshandboek Examinering van ESTEL vastgesteld. In dit handboek zijn de verschillende processen en...

Oproep: aanleveren vertegenwoordigers

3 juli 2019

Graag willen we toezicht houden op wie er toegang hebben tot de examens van ESTEL. Daarom is besloten...

Exameninstrumenten onderzocht door onderwijsinspectie

3 juni 2019

Wanneer de onderwijsinspectie op een school een exameninstrument van ESTEL heeft beoordeeld neemt zij de bevindingen mee tijdens...

Theorie-examens Logistiek Supervisor

3 juni 2019

In de periode mei/juni 2019 worden door de ontwikkelgroep Logistiek Supervisor de items van de beschikbare theorie-examens gescreend....

Luchtvrachtspecialist (LVS) en Aviation Operations Officer (AOO)

3 juni 2019

Met vertegenwoordigers van STC wordt er afgestemd over de ontwikkeling van examens voor de uitstromen LVS en AOO....

Nieuwe exameninstrumenten

3 juni 2019

De onderstaande examenopdrachten zijn nieuw opgeleverd: Theorie-examen Financiële administratie voor Kapitein Binnenvaart Versie 2 casusopdracht Cargo voor SMBW ...

Nieuwe productoverzichten

24 april 2019

Op de website van ESTEL zijn nieuwe productoverzichten gepubliceerd. In de productoverzichten wordt nu gewerkt vanuit het...

Nieuwe examens beschikbaar

24 april 2019

De onderstaande examens zijn inmiddels beschikbaar. Proeve Procedures opstellen_Kapitein Binnenvaart Proeve Leiding geven 2_Kapitein Binnenvaart Proeve Voert het...

Gesprek met Inspectie van het onderwijs

22 februari 2018

In februari heeft ESTEL de Inspectie van het onderwijs ontvangen. Voorafgaand aan het gesprek heeft ESTEL het examenplan...

Update examenbank

30 januari 2018

De vaststellingscommissies van ESTEL hebben de afgelopen bijeenkomsten weer een aantal exameninstrumenten vastgesteld. De volgende producten zijn beschikbaar in...

Besluit examens kwalificatie Maritiem Officier

17 november 2017

ESTEL streeft naar een eenduidig aanbod van exameninstrumenten. Daarbij hecht het bestuur aan een eenduidige verantwoording van de...

Nieuw crebonummer dossiers goederen- en personenvervoer

11 september 2017

De kwalificatiedossiers goederenvervoer en personenvervoer hebben een wijziging ondergaan. Vanaf cohort 2017 hebben de kwalificaties een ander crebonummer....

Onderhoud en beheer 2017

11 september 2017

In de zomerperiode heeft ESTEL onderhoud uitgevoerd op al haar exameninstrumenten. De instructie voor de beoordelaar is aangescherpt...

Onderhoudscheck zomerperiode

6 juli 2017

Gedurende het schooljaar 2016 – 2017 hebben we van diverse scholen via [email protected] opmerkingen...

Beschikbaarheid nieuwe examens

6 juli 2017

Medio juni heeft de vaststellingscommissie van ESTEL weer diverse exameninstrumenten vastgesteld. Voor de kwalificaties touringcarchauffeur/reisleider en planner wegtransport...

Beschikbaarheid examens

26 oktober 2016

  12 oktober heeft de vaststellingscommissie weer een aantal exameninstrumenten vastgesteld. Hieronder het overzicht van de vastgestelde instrumenten:   Examenplannen Parts-/baliemedewerker Touringcarchauffeur   Beroepsgerichte examens De...

Onderhoud exameninstrumenten

30 augustus 2016

In de zomerperiode heeft er onderhoud en beheer aan de exameninstrumenten plaatsgevonden. Alle examenproducten zijn bijvoorbeeld in een...

Feedback op examens?

29 juni 2016

Ben je aan de slag met de examens en heb je tips ter verbetering? Vul dan het ...

De vaststellingscommissie van ESTEL heeft de volgende documenten vastgesteld:

5 april 2016

Huidige dossiers: Examenplan + alle examenopdrachten logistiek medewerker Examenplan + alle examenopdrachten logistiek teamleider   Herziene dossiers: Examenplan + alle examenopdrachten chauffeur wegvervoer Examenplan...

Wijzigingen in beschikbare examens op de examenbank

10 maart 2016

Inhoudelijke wijzigingen die wij doorvoeren op basis van feedback leggen wij vast op het wijzigingsformulier. Dit formulier is...

Opleverplanning examens Transport&Logistiek

10 maart 2016

Op de website van ESTEL staat een opleverplanning. Hierin kun je precies zien wanneer je welke examens...

Examens overgenomen van Examenbank MBO Logistiek

12 januari 2016

De afgelopen periode constateerden meerdere docenten onjuistheden in examens die ESTEL heeft overgenomen van de Examenbank MBO Logistiek....

Exameninstrumenten chauffeur goederenvervoer beschikbaar

22 december 2015

ESTEL-deelnemers kunnen vanaf vandaag de examenproducten voor de kwalificatie en uitstroom chauffeur goederenvervoer downloaden via de examenbank. Het...

Examenproducten LM, LT en MTL online

1 september 2015

ESTEL-deelnemers kunnen vanaf vandaag de examenproducten voor Logistiek medewerker (LM), Logistiek teamleider (LT) en Manager Transport en logistiek(MTL)...