Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Examenadviescommissie

Examenadviescommissie 9 september

8 oktober 2020

Op 9 september is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar voren gekomen: ...

Examenadviescommissie 27 mei

17 juni 2020

Op 27 mei is de Examenadviescommissie van ESTEL weer bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is onderstaande naar...

Terugkoppeling ExamenAdviesCommissie (EAC)

31 maart 2020

Op 11 maart is de Examenadviescommissie weer bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd: Tijdens de bestuursbijeenkomst...

Terugkoppeling bijeenkomsten examenadviescommissie en bestuur

30 oktober 2019

In september zijn er weer bijeenkomsten geweest van de examenadviescommissie en het bestuur. Hieruit is het...

Onderhoud en beheer

3 juli 2019

Met de naderende zomervakantie voor de scholen is het voor ESTEL weer tijd om onderhoud aan de exameninstrumenten...

Samenvatting bijeenkomst Examenadviescommissie 19 maart jl.

24 april 2019

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Examenadviescommissie (EAC) zijn onderstaande punten besproken: Schrijfwijze van cohorten: dit wordt door...

ExamenAdviesCommissie

5 juni 2018

De ExamenAdviesCommissie stelt kwaliteitsnormen op (en bewaakt deze), voor het gehele proces rondom de voorbereiding, constructie, vaststelling en...

ExamenAdviesCommissie

22 februari 2018

De eerste leden van de ExamenAdviesCommissie zijn benoemd. De ExamenAdviesCommissie stelt kwaliteitsnormen op en bewaakt deze voor het...