Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Categorie: Bestuur

Bestuur

17 juni 2020

Op 12 juni vergaderde het bestuur online. De volgende onderwerpen werden besproken: Verschillende scholen vragen om de bijdrage...

Bestuur en overleg met directeuren Maritiem

31 maart 2020

Op 20 maart vergaderde het bestuur online. Het ging daarbij onder meer over: Activiteitenplan en begroting 2020, die...

Terugkoppeling EAC & bestuur

18 december 2019

In de afgelopen weken is er een bijeenkomst geweest voor de EAC en het bestuur. Er is ingestemd...

Terugkoppeling bijeenkomsten examenadviescommissie en bestuur

30 oktober 2019

In september zijn er weer bijeenkomsten geweest van de examenadviescommissie en het bestuur. Hieruit is het...

Kiwa als Certificerende Instelling voor certificering examenstichtingen

5 juni 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Kiwa als Certificerende Instelling voor certificering examenstichtingen

16 april 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Nieuw bestuurslid

22 februari 2018

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft Caroline Blom voorgedragen als bestuurslid namens het bedrijfsleven. In de bestuursvergadering van...

Subsectoren ESTEL

26 oktober 2016

  Het bestuur van ESTEL heeft goedkeuring gegeven om wegtransport en logistiek van elkaar los te koppelen. Als school...

Nieuw bestuurslid

29 april 2016

Met ingang van 1 april jl. heeft ESTEL een nieuw bestuurslid namens het onderwijs: Frits Gronsveld. Frits is...