Terugkoppeling EAC & bestuur

Nieuwsbericht

Terugkoppeling EAC & bestuur

18 december 2019

In de afgelopen weken is er een bijeenkomst geweest voor de EAC en het bestuur.

  • Er is ingestemd met de voorgestelde ontwikkelagenda voor 2020.
  • Er is ingestemd met de voorgestelde begroting voor 2020.
  • De EAC heeft geadviseerd om een plan m.b.t. communicatie te bedenken, zodat benodigde informatie beter bij de scholen terechtkomt.
  • Er is besloten dat wijzigingen in exameninstrumenten kunnen worden doorgevoerd tijdens een lopend cohort. Op deze manier kan worden geborgd dat ESTEL altijd de beste versie van een instrument levert.
  • Regelmatig komen scholen vanuit hun Onderwijs- en Examenregeling (OER) of CvB met verzoeken die afwijken van de processen zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van ESTEL. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via de (sector)directeur of een CvB-lid van de betreffende school.
  • Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn wat hun rol is en wat er van die rol wordt verwacht. De uitvoeringsorganisatie gaat hier sterker op sturen.
  • Er worden twee vacatures uitgezet voor de bezetting van de EAC.
  • Er wordt een extra overleg gepland met de directeuren van de Zeevaart-opleidingen waarin de onderlinge samenwerking en het opleverproces aan bod komen.