Terugkoppeling bestuur

Nieuwsbericht

Terugkoppeling bestuur

29 juni 2021

Op 11 juni vergaderde het bestuur van ESTEL. Belangrijke onderwerpen waren:

De positionering van ESTEL. ESTEL werkt met duidelijke kaders voor het ontwikkelen van examens. De ervaring leert dat sommige scholen behoefte hebben aan meer flexibiliteit. Kan en wil ESTEL daarin voorzien en wat betekent dat voor de werkwijze? Dit komt in september terug op de agenda.

Het aantal examenversies (advies van de Examenadviescommissie). Verschillende scholen hebben vaker behoefte aan nieuwe of meer examenversies. ESTEL gaat in beeld brengen wat dat betekent voor onder meer de kosten en de inzet van medewerkers van de scholen.

Waar mogelijk zal met andere examenstichtingen worden samengewerkt aan een plan van aanpak voor het thema ‘Andere kijk op examineren’ waar mede door corona meer aandacht voor bestaat. Dit betrof ook een advies van de Examenadviescommissie.