Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Nieuw bestuurslid

Nieuwsbericht

Nieuw bestuurslid

22 februari 2018

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft Caroline Blom voorgedragen als bestuurslid namens het bedrijfsleven. In de bestuursvergadering van februari is zij benoemd.

Het bestuur van ESTEL bestaat uit:

  • Hans Snijders- voorzitter (Nova College)
  • Frits Gronsveld – penningmeester (STC Group)
  • Wim van de Pol – bestuurslid (Noorderpoort)
  • Caroline Blom – bestuurslid (TLN)