Bestuursvergaderingen ESTEL 24 februari en 10 maart 2023

Nieuwsbericht

Bestuursvergaderingen ESTEL 24 februari en 10 maart 2023

22 maart 2023

Er hebben twee bestuursvergaderingen van ESTEL plaatsgevonden. Het bestuur heeft hierin uitgebreid gesproken over de volgende onderwerpen:

Zoals inmiddels bekend heeft het bestuur op 2 december jl. besloten om de levering van examens voor Wegtransport en Logistiek uiterlijk per 31 december 2023 te beëindigen. In lijn met de wens van de meeste scholen zullen de examens worden overgedragen aan ESS Handel & mode én aan alle individuele scholen die daar prijs op stellen.

Daarmee bleef de vraag over hoe ESTEL en de zes maritieme scholen verder willen gaan met de maritieme examens. Op basis van een analyse van vijf verschillende scenario’s heeft het bestuur besloten om het scenario waarbij de zes maritieme scholen dit gezamenlijk oppakken verder te onderzoeken en uit te werken. Dit zal door het bestuur worden afgestemd met de directeuren van de zes maritieme scholen om te komen tot een definitief besluit. Het overleg daartoe wordt nu gepland.

De volgende reguliere bestuursvergadering staat gepland op 16 juni aanstaande en vindt plaats op het Nova College in Haarlem.