Bestuursvergadering 17 juni 2022

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 17 juni 2022

21 juni 2022

Tijdens de bestuursvergadering is vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen in de deelsector Wegtransport en logistiek. Het aantal studenten waarvoor ESTEL deze examens ontwikkelt, loopt geleidelijk terug. Dat geldt ook voor het aantal docenten dat beschikbaar is om examens te helpen ontwikkelen. Komende zomer zullen verschillende scenario’s worden uitgewerkt.