Bestuur

Nieuwsbericht

Bestuur

17 juni 2020

Op 12 juni vergaderde het bestuur online. De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Verschillende scholen vragen om de bijdrage voor de Entree-studenten niet in rekening te brengen. Dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de deelnemersraad in het najaar.
  • Jaarverslag en jaarrekening 2019 werden goedgekeurd op basis van de positieve beoordelingsverklaring van de accountant. Ook deze worden voor de deelnemersraad geagendeerd.
  • De ontwikkelagenda 2020 en het aangevulde onderhoudsplan 2020 werden vastgesteld. Zie de website van ESTEL.
  • De overstap van TeleToets naar Remindo Toets als examensysteem voor de kennisexamens van ESTEL werd toegelicht. Hierover volgt later meer informatie.
  • ESTEL gaat aan de slag met de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Maritieme techniek. Deze opleidingen worden aangeboden door STC en ROC Friese Poort en die scholen werken al nauw samen aan de examens. Nu worden de taalexamens opgepakt en in een later stadium volgen ook de beroepsgerichte examens.
  • Er worden voorlopig geen nieuwe keuzedeelexamens ontwikkeld. De eerdere uitvraag leverde één verzoek op van één school: Duits in de beroepscontext. Het bestuur geeft daarom prioriteit aan het afronden van de beroepsgerichte examens.
  • De examens zullen worden aangepast aan het nieuwe kwalificatiedossier Visserij. In overleg met de branche zal preciezer worden gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn, omdat dit KD naar verwachting alleen voor het cohort 2020/2021 van toepassing zal zijn.
  • De mogelijkheden van Praktijkbeoordelen werden aan het bestuur gepresenteerd.