Bestuur en overleg met directeuren Maritiem

Nieuwsbericht

Bestuur en overleg met directeuren Maritiem

31 maart 2020

Op 20 maart vergaderde het bestuur online. Het ging daarbij onder meer over:

  • Activiteitenplan en begroting 2020, die nu definief zijn vastgesteld en ook met de deelnemersraad zullen worden gedeeld.
  • De snel ontwikkelde vaardigheden rond video-overleg gaan we ook na de corona-maatregelen maximaal benutten om scholen beter te betrekken bij de activiteiten van ESTEL.
  • Binnenkort inventariseren we bij de scholen hoe de interne vaststelling precies is geregeld wanneer de examenproducten van ESTEL afkomstig zijn. Het beeld is dat scholen daar heel verschillend mee omgaan en ook van elkaar kunnen leren.

 

Aansluitend aan de bestuursvergadering vond een overleg plaats met de zes directeuren van de scholen met maritieme opleidingen. Centraal stond de vraag hoe we de samenwerking kunnen verbeteren en daarmee de productie van de examens kunnen versnellen / versoepelen. Er zijn enkele concrete acties afgesproken:

  • Nagaan of we vaststellers van de scholen direct kunnen betrekken bij de vaststelling door ESTEL om te voorkomen dat binnen ESTEL vastgestelde examens door de school worden afgekeurd.
  • Vaker de workshop holistisch beoordelen op de scholen uitvoeren om meer begrip te ontwikkelen voor die wijze van beoordelen.
  • Een duidelijke escalatieladder uitwerken voor het geval het proces van ontwikkelen en vaststellen ergens stokt.Over het algemeen waren de zes directeuren positief gestemd over de ontwikkelingen binnen ESTEL. Wanneer de eerste series examens zijn ontwikkeld en we vanuit één visie aan de slag kunnen met de nieuwe kwalificatiedossiers, gaat de samenwerking zeker haar vruchten afwerpen.