Aanstellen Kwartiermaker

Nieuwsbericht

Aanstellen Kwartiermaker

30 mei 2023

Het bestuur van ESTEL heeft besloten om de examens voor de maritieme opleidingen te gaan ontwikkelen en beheren met de zes maritieme scholen en daarvoor geen aparte uitvoeringsorganisatie – zoals nu Examenservices – in de arm te nemen. Het bestuur zoekt daarom een kwartiermaker om de nieuwe Examenservice Maritiem (werktitel) in te richten en de overdracht vanuit Examenservices te begeleiden.