Training leden vaststellingscommissies goed van start!

Nieuwsbericht

Training leden vaststellingscommissies goed van start!

5 juni 2018

Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert ESTEL samen met examenstichtingen Stem, Examenwerk, SOESV, ENTREE en StECI een trainingstraject Beroepsgericht examens vaststellen. Van de ruim 130 vaststellers meldde meer dan de helft zich al aan voor de trainingen die in 2018 en 2019 gepland zijn. Op 10 maart en 12 april vonden de eerste trainingen voor de leden van de vaststellingscommissies uit het Bedrijfsleven plaats. De deelnemers van deze twee groepen waren enthousiast over de training. Hieronder enkele opmerkingen van deelnemers:

– Goed dat ik nu extra informatie krijg, want ik voer dit werk pas enkele weken uit.
– Nu begrijp ik beter waarom ik dit werk doe en wat daaraan vanuit landelijk beleid ten
grondslag ligt.
– Stukken vallen nu beter op zijn plek voor mij, het geheel is zichtbaar.

Op 5 juli wordt er nog een training ‘Basiskennis bedrijfsleven’ gegeven en op 28 juni gaan we van start met de training ‘Beroepsgericht examens vaststellen voor onderwijs en bedrijfsleven’. Leden van de vaststellingscommissies die zich nog niet hebben aangemeld voor de training kunnen dit alsnog doen via [email protected].