Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Training holistisch beoordelen

Nieuwsbericht

Training holistisch beoordelen

23 september 2019

Wat is holistisch beoordelen? Hoe doe je dat? En hoe vul je de beoordelingsformulieren in? Om scholen handvatten te geven bij het holistisch en eenduidig beoordelen van examenkandidaten, is het mogelijk om een training te laten verzorgen door ESTEL. Voor meer informatie neem je contact op met info@stichtingestel.nl.