Tevredenheidsonderzoek

Nieuwsbericht

Tevredenheidsonderzoek

30 maart 2021

In het activiteitenplan van ESTEL is opgenomen om een tevredenheids-onderzoek onder alle gebruikers van de scholen uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om de tevredenheid over de examenproducten en de dienstverlening van ESTEL te meten en desgewenst te verbeteren. Begin april ontvangen de deelnemers de digitale vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Naar aanleiding van de reacties worden een rapportage en een verbeterplan opgesteld. De uitkomsten worden gedeeld met de gebruikers van ESTEL.