Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

25 november 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer de procedures rondom de visie op beoordelen van ESTEL.

De beoordelingssystematiek die ESTEL hanteert, gaat uit van holistisch beoordelen. Dit betekent dat kennis, vaardigheden en gedrag op een geïntegreerde wijze worden beoordeeld. Dit sluit aan bij hoe de examens worden ontwikkeld.

Holistisch beoordelen is daarbij geschikt voor het bepalen van een eindniveau, in tegenstelling tot de analytische methode. Door holistisch te beoordelen, een beschouwing van het geheel, ontstaat een meer valide beoordeling. De gewenste prestatie van de examenkandidaat wordt namelijk niet opgedeeld in onafhankelijke kleine stukjes.

Om de holistische beoordeling betrouwbaar te laten verlopen, worden beoordelingscriteria opgesteld. Deze beoordelingscriteria dienen tevens voor het gewenste houvast voor de beoordelaar. Het is een referentiepunt voor de beoordelaars om een waardeoordeel te kunnen geven over de prestaties en het gedrag van de examenkandidaat.