Feedback en onderhoud

Nieuwsbericht

Feedback en onderhoud

5 september 2019

Ook komend schooljaar kunt u als deelnemer van ESTEL invloed hebben op de inhoud van de exameninstrumenten. Deelnemers kunnen feedback geven op of verbeterpunten aandragen voor exameninstrumenten. De deelnemer van ESTEL kan dit op de volgende wijze doen:
·  Deelnemen als ontwikkelaar namens het ROC aan een ontwikkelnetwerk; ·
·  Via [email protected] de feedback of reactie met omschrijving kenbaar maken;
·  Via vertegenwoordigers in de valideringscommissie.

De doorlooptijd van het doorvoeren van een aanpassing is afhankelijk van de aard van de feedback. Als er een fout in het examen staat -denk aan grammaticale onjuistheden of een foutief antwoord of verkeerd cohort- wordt dat binnen 5 werkdagen verbeterd. Feedback met betrekking tot een wijziging in het examen wordt geregistreerd in het onderhoudsoverzicht.  Op basis van een planning wordt dan de doorontwikkeling uitgevoerd.

In de agenda op de website van ESTEL zijn de diverse bijeenkomsten van een ontwikkelnetwerk opgenomen.