Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.
Evaluatiebijeenkomst 12 maart 2018

Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomst 12 maart 2018

30 januari 2018

Op maandag 12 maart organiseert ESTEL een evaluatiebijeenkomst over de examens voor Wegtransport en Logistiek. Doel van de bijeenkomst is het ophalen van feedback en verbeterpunten over de afgenomen examens. Het programma bestaat uit een plenair deel en een deel waarin per sector geëvalueerd wordt hoe de eerste ervaringen zijn met de nieuwe exameninstrumenten.

In de volgende nieuwsbrief geven we meer informatie over het programma.