Uiterlijk 13 november ontvangen de scholen een korte vragenlijst naar aanleiding van de deelnemersraad om de adviezen aan het bestuur af te ronden. De vragen gaan over het gebruik van de Examenkluis, de behoefte aan certificering van praktijkopleiders en Entree als aparte deelsector binnen ESTEL.

Specificaties

Datum: 02 december 2015

Agenda item

Vaststellingscommissie Transport en Logistiek

Op de agenda van de vaststellingscommissie staat de vaststelling van de examens voor Chauffeur Goederenvervoer.